كارثة نيفين – Karset Nevin

ركز. لازم تكون موجود طول الوقت. موجود وحاضر. متحطش فلاتر على الحياة. الحياة خرة. وأنا أهه، واقفلها. متكلمنيش في السياسة. ماتقوليش رأيك في المجتمع والدين. وأهم حاجة: وحياتك، وحياتك، ماتضربليش سيجارتين حشيش بالليل وتكلمني عن الوحدة والشوق والحب – وتسمي ده شعر. كلمني عن إللي جواك. مبسوط؟ مستحيل. بتحب؟ مافيش حب من غير كره، من غير خوف، من غير نجاسة. كلمني عن ده.

كارثة نيفين

Focus. You must be here all the time, present and correct. Don’t filter life. Life is shit. And here I am, standing up to it. Don’t talk to me about politics, don’t give me your opinion on society and religion. And more importantly: Please, please, don’t smoke a joint or two at night and speak to me of loneliness and longing and love. And call it poetry. Tell me about what’s inside you. Are you happy? Impossible. In love? There’s no love without hate, without fear, without filth. Speak to me about that.

Karset Nevin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s